top of page
HỘP GIẤY

Kéo Xuống

Bao bì xanh

Khuynh hướng tương lai: 

​LESS IS MORE

giấy mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng dai hơn, cứng hơn, nhằm giảm lượng gỗ tiêu thụ, giảm năng lượng sản xuất, giảm năng lượng vận chuyển. 

Tỉ lệ tái sinh nhiều hơn. 

túi giấy xanh.png

​BẠN CẦN TƯ VẤN ?

bottom of page